Algemene voorwaarden

 1. MIES & CO BABY LIFESTYLE

Vennestraat 36H

2161 LE Lisse – Nederland

KVK:   5628 5965

BTW: NL002061709B16

 

 

 1. Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

 

 

 1. Bestellingen en betalingen

 

Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden: Betalingen via  iDEAL

Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Mies & Co baby lifestyle gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

 

 

 1. Verzending

 

Wereldwijde levering.

Verzendingen gebeuren via PostNL voor brievenbuspakjes en alle grote pakketten

Vanaf een bestelling van 69.00 zijn er geen verzendkosten naar België en Nederland.

 

Mies & Co baby lifestyle kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via PostNL. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

 

 

 1. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

 

De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen.

De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper betaald.

 

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.

 

Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

 

 

 

 1. Omruilen

 

Toch niet tevreden over je product? Dat is vervelend! Daarom bieden we je het volgende aan:

 • 30 dagen bedenktermijn na ontvangst van je product.
 • Bij ruilen: verzenden we gratis het nieuwe product

 

Artikelen aangekocht via de webshop van Mies & Co baby lifestyle kunnen geruild worden binnen een termijn van 30 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden.

 

Wij vragen je ook om binnen de 5 werkdagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat je een product wenst te ruilen.

 

De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.

 

Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.

 

Uitverkoop of producten in actie kunnen niet geruild worden.

 

Retour adres:

MIES & CO BABY LIFESTYLE

Vennestraat 36H

2161 LE Lisse

The Nederlands

 

 

 

 1. Klachten

 

Wij doen ons best om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s.

Indien er zich typefouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren.

Instellingen en kwaliteit van het eigen beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Indien je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan je altijd contact met ons opnemen voor meer informatie via info@miesenco.nl.

Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.

Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

 

 

 1. Garantie

 

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

 

 

 1. Privacy

 

De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Mies & Co baby lifestyle mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten.  De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan info@miesenco.nl.

 

 

 1. Eigendomsrecht

 

Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.